Trees & rocks. 🥾

Ryan Mikulovsky’s micro.blog @kurite