A very good Mantis.

Ryan Mikulovsky’s micro.blog @kurite