Homemade Bulgogi.

Ryan Mikulovsky’s micro.blog @kurite